Världshistoria och myter

Kaosåldern Ursprungligen fanns endast Mahunan, Skaparen. Han skapade de fyra elementen och så började världen sin existens i ett livlöst kaos av eld, vatten, luft och jord som ständigt förintade och återskapade varandra.

Uråldern Mahunan ville utveckla det mer och sände därför in sin livskraft i världen. Den blandade sej med elementen och så bildades elementarerna. Nu bildades ordning i världen, hav, luft, land, vulkaner och bränder. Liv kunde uppstå med hjälp av Mahunans livskraft. På vissa platser bildades andar som bestod endast av livskraft, dessa har senare kommit att kallas “naturandar”. Världen var nu en stabilare plats med elementarer, naturandar och djur samt växter. Men en del eldelementarer ville skaffa sig mer makt och tänkte därför på egen hand skapa en ny ras, mäktigare än någon nu existerande. De skapade kroppar som liknade stora ödlors, fångade in naturandar som de tvingade till att vara huvuddelen av deras själ och blandade sedan in stora delar av sitt eget element i själen. Så skapades drakarna.

Drakåldern Vad de dåraktiga eldelementarerna inte tänkte på var att denna nya mäktiga ras inte skulle låta sig domineras hur som helst utan hade egen maktlystnad och egen girighet. De började snabbt ta över världen och genom att blanda samman resterna av besegrade elementarer och naturandar med djurs lägre själar skapade de människorna, felinerna, tasstarerna och trollen som sina slavraser. Elementarerna flydde in i egna dimensioner och naturandarna underordnade sig eller gömde sej.

I takt med att drakarnas makt ökade blev deras styre allt grymmare. Ett antal personer från deras slavraser samlades och ropade till Mahunan för hjälp, elementarerna och naturandarna förenade sig i deras rop och Mahunan skapade sig därför två barn, Tiru och Tirna som han sände för att befria världen från drakarna. De skänkte helig kraft åt de representanter för de dödliga raserna som ropat till dem villket gav dessa övernaturliga förmågor. På så sätt började drakarnas makt gå mot sitt slut. När drakarna bekämpats blev “De Heliga” som de från och med nu kallades ledare för sina raser, ett fåtal drakar fanns kvar i världen på olika platser men deras dominans var bruten en gång för alla.

De Heligas Ålder

De Heliga välsingnades av gudarna med onormalt långt liv och umgicks direkt med dem villket även resulterade i ett par gudabarn som dyrkas än idag. De Heliga styrde i sina riken. De levde i fred med varandra först som de gammla vänner de var. Men så småningom började konkurensen mellan deras riken att öka och då minskade deras vänskap allt mer. De satte upp stora armèr och gick i krig mot varandra. Denna tid av stort hjältemod och stor död varade länge tills Tiru och Tirna tillslut tröttnade på “De Heligas” girighet och tog ifrån dem deras krafter, däribland deras långa liv varpå de slutligen dog.

Ruinernas Ålder

Efter de långa krigen och deras ledares död så förföll de dödliga raserna och deras riken splitrades upp i små isolerade byar och familjegrupper. Teknologin förföll även den till stenåldernivå. De enda större samhällena som fanns upprätthölls endast av skräcken för en brutal ledare och hans hejdukar. Magi var mycket ovanligt. Men sakta började nya riken res sig från ruinerna och en ny ålder inleddes, dock så är vissa raser t ex Felinerna och Trollen fortfarande splittrade och primitiva.

Den Nya Åldern Nu finns flera små kungadömen och även om magi inte är vanligt så förekommer det lite här och var. Människorna tillber olika gudar och andar, bygger tempel och kvarnar för krig och firar giftemål. Vad gör de tappra äventyrarna? Det är upp till dej att ta reda på!

Världshistoria och myter

Sangean Eooyz