Regelsystem

Karaktärs skapande

T10.

Lätt, svår och fatal skada.

RP och SLP behöver inte dö av fatal skada.

Målnummer.

AC.

Grundläggande kunskaper kan erhållas men för specialisering ges i samspel med SL. Vapen kräver styrka för att användas.

2 Handlingar per runda. Du kan gå upp till och två meter per runda utan att det tar en handling. (En runda = ca 5 sek)

Initiativ spelar mindre roll; alla handlingar sker i princip samtidigt. Den med högst initiativ förklarar sin handling sist men hans handlingar sker ”först”.

Du kan få minus på samtliga slag för skador, gifter, törst, hunger och liknande.

Regelsystem

Sangean Eooyz