Niqua

Niqua är ett rike som ligger långt inne i djungeln. Riket består endast utav Feliner. Det är mycket sällan som man ser en Felin då de är mycket duktiga på att smyga och hålla sig gömda. De är neutrala kring sina gränser men håller dem ordentligt stängda för utlänningar ingen som har kommit in i detta rike har återvänt.

Geografi
Landet ligger långt in i en djungel. Där finns det mycket djur som Niquarerna jagar för sin föda. Genom landet strömmar det många floder och i de innersta delarna utav djungeln så finns det en stor platå där den uråldriga staden Niquarta ligger.

Kultur
Efter det att ett barn föds så blir den ompysslad till dess att den når en ålder utav åtta år. Efter detta så blir den utstött utav sitt samhälle till dess att han eller hon har gjort något mycket modigt eller meningsfullt. De får efter detta ta sitt namn efter vad de har gjort så innan dess att de har utfört detta stordåd så anses de sakna namn. Om Niquanen inte har utfört ett stordåd innan dess att han eller hon når en ålder av femton år så har den inga möjligheter att få bli återupptagen i samhället. I dessa fall kommer den tidigare Niquanen söka sig till de yttre stammarna för sitt eget skydd och för att få tillhöra ett samhälle.

Niqua

Sangean Eooyz